Trenger du ny næringstomt i Harstad?

12 minutter utenfor sentrum av Harstad ligger det nye næringsområdet, Nordlysparken handel -og næringspark. Området ligger godt synlig ved innfarten til byen, og strategisk til i forhold til dagens infrastruktur, men også med tanke på etablering av ny E10 til Vesterålen og Hålogalandsbrua..

Nordlysparken Business Center!

Statoil besluttet i 2012 å legge det femte driftsområdet i Norge til Harstad. I mai 2013 åpnet Drift Nord, noe som betyr at Harstad får en sentral rolle i utviklingen av Nordområdene.

Deltar på ONS Norway i Stavanger 19-21 august.

Nordlysparken as skal delta på ONS Norway i Stavanger 19-21 august. Dett er den norske utgaven av oljemessen i Stavanger.

Nordlysparken ønsker seg STATOIL

Stategisk plasert ligger Nordlysparken godt synelig for alle som ønsker en etablering i Harstad.

En etablering av et administrasjonsbygg med fokus på arkitektur som speiler nordlyset vil skape internasjonal oppmerksomhet.

Vedtatt reguleringsplan for Nordlysparken handel -og næringspark

25.april vedtok kommunestyret området regulering for Nordlysparken handel- og næringspark. Dette er en milepæl for prosjektet.

Kunngjøring fra Harstad kommune

Forslag til områderegulering for Nordlysparken

Planutvalget vedtok i sak 12/65 å legge forslag til områderegulering for Nordlysparken handels- og næringspark ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn på rådhuset, samt på Harstad Bibliotek i tiden 13.07.12 – 07.09.12.

Kampfly til regionen

Etter en lang kamp for Evenes flystasjon, ble det hele avgjort torsdag 14. juni; Ørlandet blir Norges nye kampflybase, med en framskutt base på Evenes.

Nytt oljeselskap til Harstad

Oljeselskapet Lundin etablerer seg i oljehovedstaden i nord. Selskapet med hovedkontor på Lysaker vil være tilstede i Harstad fremover.

Statoil legger Drift Nord til Harstad

21. mars ble en ny merkedag for Harstad. Statoil besluttet å legge administrasjonen for et nytt driftsområdet til byen. – Vi ser på Harstad som oljehovedstaden i nord, sa konserndirektøren til de 300 ansatte på hovedkontoret i Medkila.

Plan om konsekvensutredning er levert Harstad Kommune

En ny mileperle er nådd i prosjektet. 4. Juni leverte Nordlysparken sin plan om konsekvensutredning til Harstad Kommune. Etter et omfattende arbeid på over 2 år ble arbeidet avsluttet. Går alt som planlagt legges planen ut til offentlig ettersyn medio juli.