Nordlysparken SHOPPING

Helt fra starten av prosjektet i 2007 har dette vært det viktigste fokuset. Byen har en fragmentert etablering av handelen, og byen har manglet store sammenhengende arealer for storhandel.