Trenger du ny næringstomt i Harstad?

12 minutter utenfor sentrum av Harstad ligger det nye næringsområdet, Nordlysparken handel -og næringspark. Området ligger godt synlig ved innfarten til byen, og strategisk til i forhold til dagens infrastruktur, men også med tanke på etablering av ny E10 til Vesterålen og Hålogalandsbrua.. På det nesten 500 mål store området, vil den fremtidige utviklingen av […]

Nordlysparken Business Center!

Statoil besluttet i 2012 å legge det femte driftsområdet i Norge til Harstad. I mai 2013 åpnet Drift Nord, noe som betyr at Harstad får en sentral rolle i utviklingen av Nordområdene. Det forventes mangedobling av aktiviteten fremover for regionen, basert på funn allerede gjort og nye funn på lang sikt, fra 30 milliarder til […]