Trenger du ny næringstomt i Harstad?

12 minutter utenfor sentrum av Harstad ligger det nye næringsområdet, Nordlysparken handel -og næringspark. Området ligger godt synlig ved innfarten til byen, og strategisk til i forhold til dagens infrastruktur, men også med tanke på etablering av ny E10 til Vesterålen og Hålogalandsbrua..

På det nesten 500 mål store området, vil den fremtidige utviklingen av virksomheter som krever store arealer ligge. Den historiske utviklingen av byen har de siste 30 årene skjedd sørover. De fleste boligfelt, skoler, barnehager og næringutvikling har strukket seg langs riksvei 83. Gjennom gjeldende kommunedelplan er den fremtidige boligbebyggelse planlagt på sørsiden av byen. Området ligger derfor strategisk til for ta den videre veksten av Harstad.

Bak prosjekter står blant annet Cooop Norge Eiendom, Coop Nord SA og Barlindhaug eiendom.

Trenger du næringstomt eller bare ønsker å rigge deg klar for den oljesmurte oppturen i Harstad, ta kontakt i dag!