Trenger du ny næringstomt i Harstad?

12 minutter utenfor sentrum av Harstad ligger det nye næringsområdet, Nordlysparken handel -og næringspark. Området ligger godt synlig ved innfarten til byen, og strategisk til i forhold til dagens infrastruktur, men også med tanke på etablering av ny E10 til Vesterålen og Hålogalandsbrua.. På det nesten 500 mål store området, vil den fremtidige utviklingen av […]

Nordlysparken Business Center!

Statoil besluttet i 2012 å legge det femte driftsområdet i Norge til Harstad. I mai 2013 åpnet Drift Nord, noe som betyr at Harstad får en sentral rolle i utviklingen av Nordområdene. Det forventes mangedobling av aktiviteten fremover for regionen, basert på funn allerede gjort og nye funn på lang sikt, fra 30 milliarder til […]

Deltar på ONS Norway i Stavanger 19-21 august.

Nordlysparken as skal delta på ONS Norway i Stavanger 19-21 august. Dett er den norske utgaven av oljemessen i Stavanger. Nordlysparken as skal delta på ONS Norway i Stavanger 19-21 august. Sammen med nesten 100 deltakere fra nord, blir vi godt synlig på fellesstanden Arctic Suppliers. Nordlysparken er de eneste som representerer Harstad. Målsetningen til […]

Nordlysparken ønsker seg STATOIL

Stategisk plasert ligger Nordlysparken godt synelig for alle som ønsker en etablering i Harstad. En etablering av et administrasjonsbygg med fokus på arkitektur som speiler nordlyset vil skape internasjonal oppmerksomhet. Gjennom utviklingen av Nordlysparke Business Center ønsker prosjektet å legge tilrette for leietakere som ønsker seg moderne kontorlokaler, strategisk plassert i forhold til villaområder og […]

Vedtatt reguleringsplan for Nordlysparken handel -og næringspark

25.april vedtok kommunestyret området regulering for Nordlysparken handel- og næringspark. Dette er en milepæl for prosjektet. Kunngjøring fra Harstad kommune Planen hjemler etablering av blant annet handel, kontor, bevertning/overnatting, idrettshall, lager og bensinstasjon. Begrensningen i planen knytter seg til maks 60 000 kvm med handel derav 3000 kvm med detaljhandel og resterende plasskrevende handel. Vedtaket […]

Forslag til områderegulering for Nordlysparken

Planutvalget vedtok i sak 12/65 å legge forslag til områderegulering for Nordlysparken handels- og næringspark ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn på rådhuset, samt på Harstad Bibliotek i tiden 13.07.12 – 07.09.12. Etter at et enstemmig planutvalg valgte å legge planen for Nordlysparken ut til offentlig […]

Kampfly til regionen

Etter en lang kamp for Evenes flystasjon, ble det hele avgjort torsdag 14. juni; Ørlandet blir Norges nye kampflybase, med en framskutt base på Evenes. Stortinget fattet i torsdag 14.juni det endelige vedtaket om fremskutt base (QRA) for Norges nye jagerfly skal legges til Evenes. Dette er enda en god nyhet for hele regionen. Det […]

Nytt oljeselskap til Harstad

Oljeselskapet Lundin etablerer seg i oljehovedstaden i nord. Selskapet med hovedkontor på Lysaker vil være tilstede i Harstad fremover. Lundin, et familieeid selskap har over disse årene hatt en organisk vekst. Vi er 60-70 konsulenter i dag, men tar sikte på å vokse med hundre ansatte i løpet av de neste 18 månedene, sier administrerende […]

Statoil legger Drift Nord til Harstad

21. mars ble en ny merkedag for Harstad. Statoil besluttet å legge administrasjonen for et nytt driftsområdet til byen. – Vi ser på Harstad som oljehovedstaden i nord, sa konserndirektøren til de 300 ansatte på hovedkontoret i Medkila. Harstad-kontoret skal drifte Aasta Hansten-feltet og Norne-feltet på Helgeland, samt og Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest. På sikt vil […]

Plan om konsekvensutredning er levert Harstad Kommune

En ny mileperle er nådd i prosjektet. 4. Juni leverte Nordlysparken sin plan om konsekvensutredning til Harstad Kommune. Etter et omfattende arbeid på over 2 år ble arbeidet avsluttet. Går alt som planlagt legges planen ut til offentlig ettersyn medio juli. Planen er gått gjennomarbeidet, Mulitconult har vært plankonsulent. Det har i prosessen vært utstrakt […]