Standard innleggskategori, innleggene legges under «Nyheter» siden.

Trenger du ny næringstomt i Harstad?

12 minutter utenfor sentrum av Harstad ligger det nye næringsområdet, Nordlysparken handel -og næringspark. Området ligger godt synlig ved innfarten til byen, og strategisk til i forhold til dagens infrastruktur, men også med tanke på etablering av ny E10 til Vesterålen og Hålogalandsbrua..

På det nesten 500 mål store området, vil den fremtidige utviklingen av virksomheter som krever store arealer ligge. Den historiske utviklingen av byen har de siste 30 årene skjedd sørover. De fleste boligfelt, skoler, barnehager og næringutvikling har strukket seg langs riksvei 83. Gjennom gjeldende kommunedelplan er den fremtidige boligbebyggelse planlagt på sørsiden av byen. Området ligger derfor strategisk til for ta den videre veksten av Harstad.

Bak prosjekter står blant annet Cooop Norge Eiendom, Coop Nord SA og Barlindhaug eiendom.

Trenger du næringstomt eller bare ønsker å rigge deg klar for den oljesmurte oppturen i Harstad, ta kontakt i dag!

Nordlysparken Business Center!

Statoil besluttet i 2012 å legge det femte driftsområdet i Norge til Harstad. I mai 2013 åpnet Drift Nord, noe som betyr at Harstad får en sentral rolle i utviklingen av Nordområdene.

Det forventes mangedobling av aktiviteten fremover for regionen, basert på funn allerede gjort og nye funn på lang sikt, fra 30 milliarder til 300 milliarder i år 2030.

Nordlysparken Business Center er planlagt liggende godt synlig ved innfarten til Harstad. Næringsområdet på fikk en offentlig godkjenning våren 2013. Nå ligger området der på 500 dekar, jomfruelig, regulert, og klart for å bli tatt i bruk. Her skal en ny historie skrives.

Ønsker du å posisjonere deg eller er nysgjerrige på mulighetene som ligger i nord.

Du finner oss på stand D4220 under Arctic Suppliers på ONS Norway.

Du kan også se vår presentasjon på Center Court tirsdag klokken 11:10.

Klikk her for informasjon fra ONS Norway

Deltar på ONS Norway i Stavanger 19-21 august.

Nordlysparken as skal delta på ONS Norway i Stavanger 19-21 august. Dett er den norske utgaven av oljemessen i Stavanger.

Nordlysparken as skal delta på ONS Norway i Stavanger 19-21 august. Sammen med nesten 100 deltakere fra nord, blir vi godt synlig på fellesstanden Arctic Suppliers. Nordlysparken er de eneste som representerer Harstad.

Målsetningen til Nordlysparken er å markedsføre Harstad sin posisjon innen olje og gass, med spisset budskap om etableringsmuligheten i Nordlysparken Business Center. Den norske utgaven av ONS, mener vi det er den riktige plassen å delta, – det er her vi treffer selskap som skal etablere seg i Harstad

Innovasjon og fornyelse vil være sentrale temaer. ONS vil vise at du ikke trenger å være stor for å lykkes. ONS vil stimulere til en konkurransedyktig tilnærming og bruke det for alt det er verdt. De viktigste konkurransefortrinnene til ONS NORGE vil være kvalitet, miljøfokus og erfaring, kombinert med konsolidering av norsk leverandørindustri kollektive identitet.

Nordlysparken ønsker seg STATOIL

Stategisk plasert ligger Nordlysparken godt synelig for alle som ønsker en etablering i Harstad.

En etablering av et administrasjonsbygg med fokus på arkitektur som speiler nordlyset vil skape internasjonal oppmerksomhet.

Gjennom utviklingen av Nordlysparke Business Center ønsker prosjektet å legge tilrette for leietakere som ønsker seg moderne kontorlokaler, strategisk plassert i forhold til villaområder og flyplass.

Artikkel i Harstad tidende 15. mai.

http://www.ht.no/incoming/article7564867.ece

Vedtatt reguleringsplan for Nordlysparken handel -og næringspark

25.april vedtok kommunestyret området regulering for Nordlysparken handel- og næringspark. Dette er en milepæl for prosjektet.

Kunngjøring fra Harstad kommune

Planen hjemler etablering av blant annet handel, kontor, bevertning/overnatting, idrettshall, lager og bensinstasjon. Begrensningen i planen knytter seg til maks 60 000 kvm med handel derav 3000 kvm med detaljhandel og resterende plasskrevende handel. Vedtaket av Nordlysparken legger til rette for nesten 500 dekar med nye næringsarealer for Harstadregionen. Prosjektet ser for seg en utvikling i 3 etapper, der 1. trinn er på ca 80 000 kvm.

Reguleringsarbeidet har vært gjennomført i nær dialog med Harstad Kommune. Det er nå gått neste seks år siden prosjektet første gang ble presentert for politikere og administrasjon i kommunen. Arbeidet har vært utfordrende, siden det har vært innsigelser både fra landbruk – og reindriftsforvaltningen. I tillegg hadde også Statens Vegvesen og Fylkeskommunen i Troms innsigelse til planen.

Nå har Nordlysparken endelig fått et offentlig godkjent prosjekt. Det blåser en positiv vind over Harstad, og selskapet går en spennende tid i møte.

Forslag til områderegulering for Nordlysparken

Planutvalget vedtok i sak 12/65 å legge forslag til områderegulering for Nordlysparken handels- og næringspark ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn på rådhuset, samt på Harstad Bibliotek i tiden 13.07.12 – 07.09.12.

Etter at et enstemmig planutvalg valgte å legge planen for Nordlysparken ut til offentlig ettersyn er prosjektet et stort skritt videre. Etter en omfattende å krevende prosess har prosjektet presentert sin plan for området. Planen legger tilrette for etablering av et bredt spekter av bedrifter innen ulike nærings segmenter.

Planen kan du lese her:

http://www.harstad.kommune.no/kunngjoering-offentlig-ettersyn-forslag-til-omraaderegulering-for-nordlysparken.5072812-180077.html

Kampfly til regionen

Etter en lang kamp for Evenes flystasjon, ble det hele avgjort torsdag 14. juni; Ørlandet blir Norges nye kampflybase, med en framskutt base på Evenes.

Stortinget fattet i torsdag 14.juni det endelige vedtaket om fremskutt base (QRA) for Norges nye jagerfly skal legges til Evenes. Dette er enda en god nyhet for hele regionen. Det er uklart hvor mye dette vil gi av nye arbeidsplasser, men det er grunn til å tro at det etableres opp mot 100 nye arbeidsplasser.

Tidligere denne uken ble det også klart at Hålogalandsbruen bygges og vil stå ferdig i løpet av 2016 og at kortflyplassen i Narvik legges ned. Det betyr at avstanden til Narvik fra Nordlysparken reduseres til 1 time, og flyforbindelser til/fra Harstad/Narvik lufthavn blir betydelig bedre.

Begge beslutningene er med på å forsterke attraktiviteten til regionen og legger grunnlag for vekst fremover.

Nytt oljeselskap til Harstad

Oljeselskapet Lundin etablerer seg i oljehovedstaden i nord. Selskapet med hovedkontor på Lysaker vil være tilstede i Harstad fremover.

Lundin, et familieeid selskap har over disse årene hatt en organisk vekst. Vi er 60-70 konsulenter i dag, men tar sikte på å vokse med hundre ansatte i løpet av de neste 18 månedene, sier administrerende direktør i Lundin Trstein Sannes. Selskapet satser på å utvikle egne felt. Det er foreløpig uklart hvor mange av disse som kommer til Harstad. Sannes sier at det Statoil og Lundin som borer mest på norsk sokkel.- Men en liten stab har vi gjort funn og bidratt til stor verdiskapning, sier Sannes.Funnene vi har vært med på i nord er grunnen til at vi etablerer oss i Harstad. Vi tror på at produksjonen av olje i nord vil vare i minst 40-50 år til.

http://www.ht.no/incoming/article553997.ece

Statoil legger Drift Nord til Harstad

21. mars ble en ny merkedag for Harstad. Statoil besluttet å legge administrasjonen for et nytt driftsområdet til byen. – Vi ser på Harstad som oljehovedstaden i nord, sa konserndirektøren til de 300 ansatte på hovedkontoret i Medkila.

Harstad-kontoret skal drifte Aasta Hansten-feltet og Norne-feltet på Helgeland, samt og Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest. På sikt vil også Skrugard/Havis-feltet i Barentshavet rapportere til det nye driftsområdet.

Beslutningen aktualiserer Nordlysparken handel -og næringspark ytterligere. Det er grunn til å tro at flere oljeselskap vil legge sine hovedkontor for Nordområdene til Harstad. Nye næringsarealer er viktig for å ta i mot en økende aktivitet i byen i tiden fremover.

Plan om konsekvensutredning er levert Harstad Kommune

En ny mileperle er nådd i prosjektet. 4. Juni leverte Nordlysparken sin plan om konsekvensutredning til Harstad Kommune. Etter et omfattende arbeid på over 2 år ble arbeidet avsluttet. Går alt som planlagt legges planen ut til offentlig ettersyn medio juli.

Planen er gått gjennomarbeidet, Mulitconult har vært plankonsulent. Det har i prosessen vært utstrakt dialog med alle sektormyndigheter. Fylkesmann og fylkeskommune har uttrykt positivitet til planen. Nordlysparken er viktig for å oppnå punkter i målsetningen i kommuneplanen. Harstad trenger nye næringsarealer, og det er viktig å få hull på nye sammenhengende arealer der utvikling av næring kan skje de neste 15 årene.

Planen legger opp til et 1. byggetrinn der det reguleres for 70 dekar nye næringsarealer med et bygningsvolum på 28 000 kvm.