Kunnskap og arbeidskraft

Tilgang på kunnskap i regionen
Høgskolen i Harstad tilbyr fag- og profesjonsstudier innen pedagogikk, sykepleie, vernepleie, økonomi- og samfunnsfag, handel og service, reiseliv, statsvitenskap og økonomi. Disse kan tas i varierende lengder fra halvårsenheter til bachelorgrader, samt mastergrad i samarbeid med Høgskolen i Bodø. Dessuten tilbys en rekke kurs, etter- og videreutdanninger.

Høgskolens to institutter er:

  • Institutt for Økonomi- og samfunnsfag
  • Institutt for Helse- og sosialfag

HiH har studier som retter seg spesielt mot handel, service og logistikk. Dette gjør at årlige kull går ut med en bred kompetanse som er svært etterspurt og som bidrar til å styrke Harstad som en handelsby. Med spennende handelsetableringer i Harstad vil det finnes god tilgang til kunnskapsrik arbeidskraft.

Tilgang på arbeidskraft
Harstad henter en del av sin arbeidskraft fra et stort omland. Med sin sentrale plassering bidrar dette til at mange pendler inn til byen for å arbeide. Arbeidsledigheten er på gjennomsnittet med resten av Norge, men en stor del av sysselsetningen er allerede innen handel, service og logistikk.

Transportbransjen i Harstad har vokst seg sterk. Byen besitter den største tettheten av vogntog i Nord-Norge, noe som bekrefter at byen er et kommunikasjonspunkt i nord. En voksende handelsnæring er bare noe transportbransjen venter på, og er klar til å betjene.