Balindhaug Consult as

er valgt som partner til å gjennomføre områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken.

Barlindhaug Consult AS er et rådgivende ingeniørselskap med hovedkontor i Tromsø, og avdelings-kontorer i Alta, Vadsø, Kirkenes, Bodø, Sortland, Longyearbyen og St.Petersburg. Selskapet er blant de større flerfaglige tekniske konsulent- /ingeniør bedrifter i Norge og har lang erfaring med både nasjonale og internasjonale prosjekter.

http://www.barlindhaug.no/BC/

Arbeidet er godt i gang, og planen forventes lagt ut til høring 1.kvt 2011