Forslag til områderegulering for Nordlysparken

Planutvalget vedtok i sak 12/65 å legge forslag til områderegulering for Nordlysparken handels- og næringspark ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn på rådhuset, samt på Harstad Bibliotek i tiden 13.07.12 – 07.09.12.

Etter at et enstemmig planutvalg valgte å legge planen for Nordlysparken ut til offentlig ettersyn er prosjektet et stort skritt videre. Etter en omfattende å krevende prosess har prosjektet presentert sin plan for området. Planen legger tilrette for etablering av et bredt spekter av bedrifter innen ulike nærings segmenter.

Planen kan du lese her:

http://www.harstad.kommune.no/kunngjoering-offentlig-ettersyn-forslag-til-omraaderegulering-for-nordlysparken.5072812-180077.html