Forstudie

Fra høsten 2010 starter Nordlysparken en forstudie som skal se på mulige næringsklynge etableringer i Nordlysparken.

Forstudien som har en ramme på nesten en 0,5 mill skal se på muligheten med å knytte ulike virksomheter sammen for en næringsklynge etableing. Forstudien er unik i seg selv og har aldri tidligere i vært sett på i vår region. Prosjektet har fått støtte fra Inovasjon Norge og skal avsluttes iløpet av januar 2011. Prosjektet har satt ned en styringsgruppe som består av følgende personer:

  • Erlend Bullvåg, Førsteamanuensis, Handelshøgskolen i Bodø
  • Ole T, Andressen, Service Nord Engros
  • Helge Schølberg, Næringsrådgiver, Harstad Kommune
  • Raymond Olsen, Daglig leder, Nordlysparken as
  • Trond Hammervold, Prorektor, Høgskolen i Harstad
  • Viggo Andreassen, seksjonsleder, Høgskolen i Harstad