Harstad – strategisk plassert i det mest befolkningsrike området i Nord-Norge

Harstad kommune er en av de tre største kommunen i Nord-Norge med ca 24 000 innbyggere.

Harstad ligger midt i landsdelen og er svært strategisk plassert for handelsetableringer. Med Bodø i sør og Tromsø i nord har vi et kundepotensiale som er helt unikt i nordnorsk sammenheng. Gjennom mange tiår har Harstad vært en regional handelsby, noe som vi kan se på historiske handelsanalyser. Harstad ligger midt i det mest folkerike området i Nord-Norge og ingen annen by har like godt utgangspunkt for å treffe en hel region innen en akseptabel kjøreavstand. Byen var første nordnorske by med etablering av moderne kjøpesenter, og også først med etablering av et moderne, stort kulturhus allerede i -92.