Nordlysparken ARENA

Det planlegges å bygge en stor flerbrukshall for Harstad-regionen.

Hallen skal være en arena for flere idretter som fotball, håndball, friidrett m.fl.

Ved realisering av en slik hall vil det i fremtiden være mulig å arrangere store kongresser, konserter og store messer. Dette vil være en storstue for en hel region og som vil forsterke Nordlysparken som regionens treffpunkt. Plasseringen av hallen i Nordlysparken vil bidra til minst bilkjøring og lavest utslipp, da dette gjør det mulig å kombinere deltakelse (som tilskuer eller utøver) med handel. Ved realisering av Nordlysparken ARENA vil også et godt kollektivtransport-tilbud kunne tilbys alle utøvere.

Gjennom 2009 gjennomførte Hålogaland Eiendom as et forprosjekt med en ramme på kr 450 000 med støtte fra Innovasjon Norge as.Total Consult Nord Norge as var engasjert som prosjektleder. Prosjektet dannet grunnlaget for en foretningsplan, og så på ulike driftsmodeller for en flerbrukshall plassert i Nordlysparken. Studien så på fordeler og ulemper knyttet til ulike konsepter men med fokus på en komersiell satsing og bruk av flerbrukshallen.

Se artikkel i ht.no 9. januar 2010.