Nordlysparken presenteres i USA

Nordlysparken asngår sammen med Coop Handel og McDonalds Norge i team for å presentere og Nordlysparken.

Nordlysparken as går sammen med Coop Handel og McDonalds Norge i team for å presentere Nordlysparken. Teamet forbereder i disse dager en presentasjon av parken i San Diego, USA. Nordlysparken har knyttet til seg tidligere NRK ansatt, Frode Stang som rådgiver og coach i arbeidet med å ta frem 2 x 45 minutters innlegg på ESRI konferansen som går av stabelen i juli. Dette er den årlige happeningen for mange retailere, og messen har over 12000 besøkende fra hele verden. Bakgrunnen for samarbeidet er at selskapenes bruk av systemprogramvare som brukes for å finne gode lokasjoner for blant annet handelsvirksomheter.

Norge er et langstrakt land, som gjør Nord Norge helt spesielt når det gjelder logistikk. Målsetningen er å fortelle om utvikling av sterke handelspunkt,- som Nordlysparken, der man samlokaliserer flere virksomheter i en større handel- og næringspark. Ideen om å samle handel, idrett/opplevelser og annen næringsvirksomhet er viktig sett fra både et logistikk og markedssynspunkt. Sterke gode møteplasser i tilknytning til et sterkt sentrum er nøkkelen for utvikling av sterke destinasjoner og byer, viser samfunnsforskning.( kilde Experian).

Foredraget gir Nordlysparken en god mulighet til å sette Harstad på kartet. Under foredraget vil det sitte mange beslutnigstakere i salen som ser etter nye lokasjoner for sine retail konsepter.

Presentasjonen tar også for seg begrepet “hunting the light” som Hurtigruten bruker i sin markedsføringen. Det har vært brukt millioner av kroner i utlandet for å markedsføre Norge som Nordlyslandet, det begynner å gi frukter. Gjennom utviklingen av Nordlysparken arbeides det med å forankre nordlyskonseptet i parken, noen smakebiter ligger i foredraget i San Diego.