De fleste bruker bil, men også hurtigbåt er et viktige kommunikasjonsmiddel for mange som skal reise mellom Harstad og Tromsø. Båten har 3 avganger daglig, noe som gjør at Tromsø publikummet kan reise til Harstad om morgenen og returnere midt på dagen eller på ettermiddagen. På veien har også båten anløp til Finnsnes.

Illustrasjonen viser transportavstander til/fra Nordlysparken til de sentrale stedene i regionen.

Kjøretidsanalyser

Menneskene i Nord-Norge er kjent for å kjøre lange strekninger for å oppsøke de beste tilbudene. Ingen andre i Norge kjører lenger for å komme seg til sine ukentlige gjøremål. Med etableringen av Nordlysparken for storhandel, vil parken trekke kunder fra lengre avtander enn en tilsvarende etablering i sør.

Harstad ligger sentralt til i Nord-Norge. Gjennom en kjøretidsanalyse kommer dette godt frem. Nordlysparken har innenfor ½ times kjøring et kundegrunnlag på 28014 mennesker. Med sitt rike omland passerer Harstad selv den største byen i Nord-Norge, Tromsø, allerede etter bare 2,5 timer med et større kundegrunnlag. Dette bekrefter at en etablering i Nordlysparken med storhandel, sentralt plassert i Nord-Norge, er meget fornuftig.

Harstad vs Tromsø
Timer/h 30 min

Impuls

1,5 t

Ettermiddag

2,t

Krever planlegging

4,5 t

Krever organisering

6 t

Krever overnatting

Nordlysparken 28014 63396 111188 198478 272421
Tromsø 62463 78602 103925 172992 210076

Kilde: Experian