«Utvikle landsdelens største handels- og næringspark, midt i det mest befolkningsriket område i Nord-Norge»

12 minutters kjøring utenfor Harstad sentrum planlegges et nytt næringsområde som skal huse fremtidens storhandel i regionen. Området er på nesten 600 dekar og skal gi plass for plasskrevende varer, nye idrettsarealer med storhall og ikke minst nye næringsarealer til innovasjon og næringsutvikling.

Hensikten er å samle mange aktiviteter på èn plass, der alle aktivitetene kan nås med rimelig kollektivtransport. Bare 20 minutter fra Harstad Narvik Lufthavn, og vel en time fra Sortland, Narvik og Svolvær. Det vil være både praktisk og miljøriktig for alle tilreisende og kommunens befolkning å finne attraktive tilbud innen handel, messer og opplevelse.