Prinsippskisser

AMB arkitekter fra Oslo har vært engasjert av Nordlysparken for å tegne ut parken og for å se på hvilke volumer som er mulig å etablere i parken.

Dette arbeidet er nå ferdigstilt med bakrund i teknisk konsept og de første skissene er kommet fra arkitektene.

AMB arkitekter as er kjente fra utviklingen av Aker Brygge. I nord har de vært sentral med utviklingen av Jekta utbyggingen i Tromsø samt utviklingen av Alta Handelspark.