Gjennomført handelsanalyse

Experian as gjennomførte en omfattende handelsanalyse for Nordlysparken i mai 2010. Experian as er verdens ledende leverandør av konsument -og samfunsanalyser. Analysebyrået har analysert potensialet i de viktigste bransjene ved hjelp av Mosaic og studert befolkningsinformasjonen i markedsområdet, trafikktellinger og bransjeomsetningstall i regionen. Analysen bekrefter at det ligger et stort potensiale for samling av storhandel […]

Planforslag utlagt til offentlig ettersyn

27.mai ble forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn av Harstad Kommune. Planforslaget skal ligge ute til 9. juli. Plan og reguleringsarbeidet ventes ferdig sommeren 2011. Gjennom 2. halvår av 2011 og første halvår 2012 er det planlagt bygging av infastruktur i området. Åpning av 1. byggetrinn i Nordlysparken ventes høsten 2013. Du finner […]

Nordlysparken ARENA

Det planlegges å bygge en stor flerbrukshall for Harstad-regionen. Hallen skal være en arena for flere idretter som fotball, håndball, friidrett m.fl. Ved realisering av en slik hall vil det i fremtiden være mulig å arrangere store kongresser, konserter og store messer. Dette vil være en storstue for en hel region og som vil forsterke […]

Kommuneplanenens arealdel vedtatt

29.april 2010 ble kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret. Siden oppstarten av prosjektet i 2007 er dette den viktigste milpælen for prosjektet. Nordlysparkens handelarealer er nå forankret i kommuneplanen, og ligger i KPA som et strategisk næringsområdet for fremtidig utvikling. Arealet ligger med innfartsåren inn til Harstad, vendt mot den folkerike regionen i Nord Norge. Ikke […]

Harstad – strategisk plassert i det mest befolkningsrike området i Nord-Norge

Harstad kommune er en av de tre største kommunen i Nord-Norge med ca 24 000 innbyggere. Harstad ligger midt i landsdelen og er svært strategisk plassert for handelsetableringer. Med Bodø i sør og Tromsø i nord har vi et kundepotensiale som er helt unikt i nordnorsk sammenheng. Gjennom mange tiår har Harstad vært en regional […]