Deltar på ONS Norway i Stavanger 19-21 august.

Nordlysparken as skal delta på ONS Norway i Stavanger 19-21 august. Dett er den norske utgaven av oljemessen i Stavanger.

Nordlysparken as skal delta på ONS Norway i Stavanger 19-21 august. Sammen med nesten 100 deltakere fra nord, blir vi godt synlig på fellesstanden Arctic Suppliers. Nordlysparken er de eneste som representerer Harstad.

Målsetningen til Nordlysparken er å markedsføre Harstad sin posisjon innen olje og gass, med spisset budskap om etableringsmuligheten i Nordlysparken Business Center. Den norske utgaven av ONS, mener vi det er den riktige plassen å delta, – det er her vi treffer selskap som skal etablere seg i Harstad

Innovasjon og fornyelse vil være sentrale temaer. ONS vil vise at du ikke trenger å være stor for å lykkes. ONS vil stimulere til en konkurransedyktig tilnærming og bruke det for alt det er verdt. De viktigste konkurransefortrinnene til ONS NORGE vil være kvalitet, miljøfokus og erfaring, kombinert med konsolidering av norsk leverandørindustri kollektive identitet.