Harstad – strategisk plassert i det mest befolkningsrike området i Nord-Norge

Harstad kommune er en av de tre største kommunen i Nord-Norge med ca 24 000 innbyggere. Harstad ligger midt i landsdelen og er svært strategisk plassert for handelsetableringer. Med Bodø i sør og Tromsø i nord har vi et kundepotensiale som er helt unikt i nordnorsk sammenheng. Gjennom mange tiår har Harstad vært en regional handelsby, noe som vi kan se på historiske handelsanalyser.

Harstad ligger midt i det mest folkerike området i Nord-Norge og ingen annen by har like godt utgangspunkt for å treffe en hel region innen en akseptabel kjøreavstand. Byen var første nordnorske by med etablering av moderne kjøpesenter, og også først med etablering av et moderne, stort kulturhus allerede i -92.

I 2004 feiret Harstad sitt 100 års-jubileum som by. Harstad har en blanding av gammel og ny arkitektur som sammen med de mange kafeer og restauranter, gir en god atmosfære. Siste uken i juni er Harstad vertskap for Festspillene i Nord-Norge, en fantastisk folke-fest med både amatører og profesjonelle kunstnere.

Utviklingen av Harstad til et bysenter kom som følge av beliggenheten og samferdselsmønsteret. Infrastrukturen har bedret seg betydelig de siste årene og sist i rekken var LOFAST (fastlandsforbindelsen til Lofoten). Det er vedtatt nye veiprosjekter som beløper seg til flere milliarder i de kommende årene, noe som gjør at reiseavstander reduseres og regionen styrker seg. Da de riksdekkende løssalgsavisene VG og Dagbladet i sin tid vurderte hvor de skulle lokalisere sitt nordnorske trykkeri og distribusjonsbase, valgte de Harstad. Det gjorde de etter grundige vurderinger og analyser. Også TINE meierier har lagt distribusjonslageret for Nord-Norge til Harstad.

Harstad er oljebyen i nord, der STATOIL har hatt sitt hovedkontor for Nord-Norge i 30 år. Optimismen er stor i regionen, noe som har gjort at selskaper som Bergen Group, DNO, TOTAL m.fl. har etablert seg med hovedkontor for Nord-Norge i byen.