Nordlysparken har sterke eiere

Gjennom selskapet H5 eiendomsutvikling er investorbrødrene Trond og Jørgen Amundsen på eiersiden i parken, sammen med foretningsmennene Stephen Fu, Terje Andreassen og Raymond Olsen.

Trio eiendomsinvest as består av 3 kapitalsterke eiere. Coop Norge Eiendom as eier 66 % av Norsk Bransjesenter as. Selskapet er strategisk rigget for å bygge handelsparker i Norge. De har stått bak en rekke etableringer de siste årene, blant annet Mo Handelspark, Hadelandsparken og Askim handelspark. Selskapet innehar et bredt nettverk innen storhandel i Skandinavia og er en av de ledende på bygging av bransjesenter-konsepter i Norge.

IFO AS og Barlindhaug Eiendom as har i en årrekke samarbeidet om store eiendomsprosjekter i hele landsdelen. De står bak realiseringen av 2 store kjøpesentre i Finnmark (Alta Storsenter og Kirkenes Senter). De har også bygget flere store boligprosjekter i Tromsø og i fjor overleverte de et nybygg i Bodø bestående av 115 leiligheter, 150 parkeringsplasser, samt butikksenter og kontorer. De bygger nå Fauske Handelspark som skal ferdigstilles i 2010 og har i tillegg mange store prosjekter i porteføljen.