Nordlysparken SHOPPING

Helt fra starten av prosjektet i 2007 har dette vært det viktigste fokuset. Byen har en fragmentert etablering av handelen, og byen har manglet store sammenhengende arealer for storhandel.

Områdetreguleringen hjemler etablering av 60 000 kvm med handel, derav 3000 kvm med detaljhandel og 57000 kvm med plasskrevende handel.