Oppføringer av wpadmin

Trenger du ny næringstomt i Harstad?

12 minutter utenfor sentrum av Harstad ligger det nye næringsområdet, Nordlysparken handel -og næringspark. Området ligger godt synlig ved innfarten til byen, og strategisk til i forhold til dagens infrastruktur, men også med tanke på etablering av ny E10 til Vesterålen og Hålogalandsbrua.. På det nesten 500 mål store området, vil den fremtidige utviklingen av […]

Nordlysparken Business Center!

Statoil besluttet i 2012 å legge det femte driftsområdet i Norge til Harstad. I mai 2013 åpnet Drift Nord, noe som betyr at Harstad får en sentral rolle i utviklingen av Nordområdene. Det forventes mangedobling av aktiviteten fremover for regionen, basert på funn allerede gjort og nye funn på lang sikt, fra 30 milliarder til […]

Deltar på ONS Norway i Stavanger 19-21 august.

Nordlysparken as skal delta på ONS Norway i Stavanger 19-21 august. Dett er den norske utgaven av oljemessen i Stavanger. Nordlysparken as skal delta på ONS Norway i Stavanger 19-21 august. Sammen med nesten 100 deltakere fra nord, blir vi godt synlig på fellesstanden Arctic Suppliers. Nordlysparken er de eneste som representerer Harstad. Målsetningen til […]

Nordlysparken ønsker seg STATOIL

Stategisk plasert ligger Nordlysparken godt synelig for alle som ønsker en etablering i Harstad. En etablering av et administrasjonsbygg med fokus på arkitektur som speiler nordlyset vil skape internasjonal oppmerksomhet. Gjennom utviklingen av Nordlysparke Business Center ønsker prosjektet å legge tilrette for leietakere som ønsker seg moderne kontorlokaler, strategisk plassert i forhold til villaområder og […]

Vedtatt reguleringsplan for Nordlysparken handel -og næringspark

25.april vedtok kommunestyret området regulering for Nordlysparken handel- og næringspark. Dette er en milepæl for prosjektet. Kunngjøring fra Harstad kommune Planen hjemler etablering av blant annet handel, kontor, bevertning/overnatting, idrettshall, lager og bensinstasjon. Begrensningen i planen knytter seg til maks 60 000 kvm med handel derav 3000 kvm med detaljhandel og resterende plasskrevende handel. Vedtaket […]

Nordlysparken SHOPPING

Helt fra starten av prosjektet i 2007 har dette vært det viktigste fokuset. Byen har en fragmentert etablering av handelen, og byen har manglet store sammenhengende arealer for storhandel. Områdetreguleringen hjemler etablering av 60 000 kvm med handel, derav 3000 kvm med detaljhandel og 57000 kvm med plasskrevende handel.

IPAS HALLEN

Idretten arbeider nå med å realisere hallen som har fått arbeidsnavnet Nordlysparken ARENA. Dette er en fullskala fotballhall med flerbruksfunksjoner som klatrevegg, arealer for friidrett, styrketreningsrom osv. Mere informasjon vil komme.

Nordlysparken Business Center

Nordlysparken ønsker å tilby attraktive og moderne kontorlokaler for de som ønsker seg lokalisering godt synlig med innfarten til Harstad. Nordlysparken Business Center vil ligge i naturskjønne omgivelser, stategisk plassert i utkanten av byen og samtidig med enkel og trygg adkomst. Lokaliseringen ligger bare 20 minutter fra flyplassen og samtidig bare noen 4 minutter til […]

Forslag til områderegulering for Nordlysparken

Planutvalget vedtok i sak 12/65 å legge forslag til områderegulering for Nordlysparken handels- og næringspark ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn på rådhuset, samt på Harstad Bibliotek i tiden 13.07.12 – 07.09.12. Etter at et enstemmig planutvalg valgte å legge planen for Nordlysparken ut til offentlig […]

Kampfly til regionen

Etter en lang kamp for Evenes flystasjon, ble det hele avgjort torsdag 14. juni; Ørlandet blir Norges nye kampflybase, med en framskutt base på Evenes. Stortinget fattet i torsdag 14.juni det endelige vedtaket om fremskutt base (QRA) for Norges nye jagerfly skal legges til Evenes. Dette er enda en god nyhet for hele regionen. Det […]