Oppføringer av wpadmin

Nytt oljeselskap til Harstad

Oljeselskapet Lundin etablerer seg i oljehovedstaden i nord. Selskapet med hovedkontor på Lysaker vil være tilstede i Harstad fremover. Lundin, et familieeid selskap har over disse årene hatt en organisk vekst. Vi er 60-70 konsulenter i dag, men tar sikte på å vokse med hundre ansatte i løpet av de neste 18 månedene, sier administrerende […]

Statoil legger Drift Nord til Harstad

21. mars ble en ny merkedag for Harstad. Statoil besluttet å legge administrasjonen for et nytt driftsområdet til byen. – Vi ser på Harstad som oljehovedstaden i nord, sa konserndirektøren til de 300 ansatte på hovedkontoret i Medkila. Harstad-kontoret skal drifte Aasta Hansten-feltet og Norne-feltet på Helgeland, samt og Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest. På sikt vil […]

Plan om konsekvensutredning er levert Harstad Kommune

En ny mileperle er nådd i prosjektet. 4. Juni leverte Nordlysparken sin plan om konsekvensutredning til Harstad Kommune. Etter et omfattende arbeid på over 2 år ble arbeidet avsluttet. Går alt som planlagt legges planen ut til offentlig ettersyn medio juli. Planen er gått gjennomarbeidet, Mulitconult har vært plankonsulent. Det har i prosessen vært utstrakt […]

Nordlysparken presenteres i USA

Nordlysparken asngår sammen med Coop Handel og McDonalds Norge i team for å presentere og Nordlysparken. Nordlysparken as går sammen med Coop Handel og McDonalds Norge i team for å presentere Nordlysparken. Teamet forbereder i disse dager en presentasjon av parken i San Diego, USA. Nordlysparken har knyttet til seg tidligere NRK ansatt, Frode Stang […]

Innspill fra Troms idrettskrets

Troms idrettskrets tilrår en lokalisering av flerbrukshall for regionen lagt til Nordlysparken. Troms idrettskrets har brukt andre idrettskretser for å kartlegge hva som skal til for at idretten skal få størst «spin off» effekt.Det finnes mange gode eksempler på kombinasjon idrett/næring.

COOP Nord SA til Nordlysparken

Rett før påske ble det klart at gjennom en rettet emisjon kom COOP Nord SA inn i Nordlysparken med et eierskap. Som varslet tidligere er parken i gang med markedsarbeidet for å finne etablerere til handelsparken. Målsetningen i første fase er etablering av ca 20-25 000 kvm med handelsaktører. Dette vil være aktører som ønsker […]

Slik kan Nordlysparken bli

Nordlysparken utvikler et nytt næringsområde rett sør for byen. Visjonen er å utvikle et sterkt handel, næring og idrettspunkt for Harstad og resten av den folkerike regionen. Bak prosjektet står blant annet Coop Eiendom, Barlindhaug Eiendom og Inge Falck Olsen. Nordlysparken har gjennom planarbeidet lagt opp til 205 dekar nye næringsarealer. Gjennom handelsanalysen som har […]

Prinsippskisser

AMB arkitekter fra Oslo har vært engasjert av Nordlysparken for å tegne ut parken og for å se på hvilke volumer som er mulig å etablere i parken. Dette arbeidet er nå ferdigstilt med bakrund i teknisk konsept og de første skissene er kommet fra arkitektene. AMB arkitekter as er kjente fra utviklingen av Aker […]

Teknisk konsept

Barlindhaug Consult har sammen med MultiConsult levert en rapport til Nordlysparken på vurdering av teknisk konsept. MultiConsult har gjort prøvegravinger på området i uke 21. En hovedkonklusjon er at det er arealer mellom kote +35 og +55 som lar seg utnytte ved ordinære tiltak og med rimelig krav til massebalanse. Totalt vil det være mulig […]

Avtale om områdeplan

Nordlysparken og Harstad Kommune inngikk 05.10.2010 avtale om områdeplan med konsekvensutredning. Partene er gjennom avtalen enige om samarbeide for gjennomføringen av planarbeidet fremover og har lagt til grunn en fremdriftsplan for planarbeidet. Det er nedsatt en referensegruppe med representanter fra Nordlysparken og Harstad Kommune.