Oppføringer av wpadmin

Planutvalgsmøte

Planutvalget har i møte 22.10.2010 fastsatt planprogram for områdetplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handel- og næringspark. Planprogrammet finner du her.

Balindhaug Consult as

er valgt som partner til å gjennomføre områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken. Barlindhaug Consult AS er et rådgivende ingeniørselskap med hovedkontor i Tromsø, og avdelings-kontorer i Alta, Vadsø, Kirkenes, Bodø, Sortland, Longyearbyen og St.Petersburg. Selskapet er blant de større flerfaglige tekniske konsulent- /ingeniør bedrifter i Norge og har lang erfaring med både nasjonale og internasjonale […]

Forstudie

Fra høsten 2010 starter Nordlysparken en forstudie som skal se på mulige næringsklynge etableringer i Nordlysparken. Forstudien som har en ramme på nesten en 0,5 mill skal se på muligheten med å knytte ulike virksomheter sammen for en næringsklynge etableing. Forstudien er unik i seg selv og har aldri tidligere i vært sett på i […]

Gjennomført handelsanalyse

Experian as gjennomførte en omfattende handelsanalyse for Nordlysparken i mai 2010. Experian as er verdens ledende leverandør av konsument -og samfunsanalyser. Analysebyrået har analysert potensialet i de viktigste bransjene ved hjelp av Mosaic og studert befolkningsinformasjonen i markedsområdet, trafikktellinger og bransjeomsetningstall i regionen. Analysen bekrefter at det ligger et stort potensiale for samling av storhandel […]

Planforslag utlagt til offentlig ettersyn

27.mai ble forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn av Harstad Kommune. Planforslaget skal ligge ute til 9. juli. Plan og reguleringsarbeidet ventes ferdig sommeren 2011. Gjennom 2. halvår av 2011 og første halvår 2012 er det planlagt bygging av infastruktur i området. Åpning av 1. byggetrinn i Nordlysparken ventes høsten 2013. Du finner […]

Nordlysparken ARENA

Det planlegges å bygge en stor flerbrukshall for Harstad-regionen. Hallen skal være en arena for flere idretter som fotball, håndball, friidrett m.fl. Ved realisering av en slik hall vil det i fremtiden være mulig å arrangere store kongresser, konserter og store messer. Dette vil være en storstue for en hel region og som vil forsterke […]

Kommuneplanenens arealdel vedtatt

29.april 2010 ble kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret. Siden oppstarten av prosjektet i 2007 er dette den viktigste milpælen for prosjektet. Nordlysparkens handelarealer er nå forankret i kommuneplanen, og ligger i KPA som et strategisk næringsområdet for fremtidig utvikling. Arealet ligger med innfartsåren inn til Harstad, vendt mot den folkerike regionen i Nord Norge. Ikke […]