Avtale om områdeplan

Nordlysparken og Harstad Kommune inngikk 05.10.2010 avtale om områdeplan med konsekvensutredning.

Partene er gjennom avtalen enige om samarbeide for gjennomføringen av planarbeidet fremover og har lagt til grunn en fremdriftsplan for planarbeidet. Det er nedsatt en referensegruppe med representanter fra Nordlysparken og Harstad Kommune.