Alt som legges i denne kategorien kommer under «Business Center»

Nordlysparken Business Center

Nordlysparken ønsker å tilby attraktive og moderne kontorlokaler for de som ønsker seg lokalisering godt synlig med innfarten til Harstad.

Nordlysparken Business Center vil ligge i naturskjønne omgivelser, stategisk plassert i utkanten av byen og samtidig med enkel og trygg adkomst. Lokaliseringen ligger bare 20 minutter fra flyplassen og samtidig bare noen 4 minutter til nærmeste villa området.Den fremtidige boligutviklingen vil skje fra Kanebogen og sørover jmf kommunepolanens arealdel. Det nyeste boligfeltet, Jektholtet, ligger bare 4 minutter fra Business Senteret. Det bygges og planlegges både eneboliger og leiligheter i Ruggevika. Alle villaområder er knytt sammen med en sammenhengende gang og sykkelvei.

Statens vegvesen har også stilt krav om en planfri kyssing for gang og syklende. Dette tiltaket sammen med en firarmet rundkjøring, vil gjøre adkomts til parken trafikksikker, enten om du kommer med bil eller kommer gående/syklende.

 

Nordlysparken Business Center prospekt