COOP Nord SA til Nordlysparken

Rett før påske ble det klart at gjennom en rettet emisjon kom COOP Nord SA inn i Nordlysparken med et eierskap.

Som varslet tidligere er parken i gang med markedsarbeidet for å finne etablerere til handelsparken. Målsetningen i første fase er etablering av ca 20-25 000 kvm med handelsaktører. Dette vil være aktører som ønsker en relokalisering, men forhåpentligvis mange nye konsepter også.

Fra tidligere er COOP Eiendom as inne i prosjektet gjennom Norsk Bransjesenter as. Rett før påske ble det klart at gjennom en rettet emisjon kom COOP Nord SA inn i Nordlysparken med et eierskap. Med denne posisjoneringen ønsker det nord norske COOP laget å finne plass til ett av sine konsepter i handelsparken.

Dette er en milepæl for selskapet. Med COOP på listen over interessenter, er parken godt i gang med arbeidet for å finne etablerere til parken i Harstad.