Gjennomført handelsanalyse

Experian as gjennomførte en omfattende handelsanalyse for Nordlysparken i mai 2010.

Experian as er verdens ledende leverandør av konsument -og samfunsanalyser. Analysebyrået har analysert potensialet i de viktigste bransjene ved hjelp av Mosaic og studert befolkningsinformasjonen i markedsområdet, trafikktellinger og bransjeomsetningstall i regionen.

Analysen bekrefter at det ligger et stort potensiale for samling av storhandel på et omådet, like utenfor bysentret. Harstad omsetter varer innen sport, daglivarer, byggevarer, elektro, møbler og vedlikehold av bil for over 2,2 mrd kroner (SSB 2009). Dette er med på å plassere Harstad på 38. plass, blant landets 435 kommuner, målt med omsetning pr capita. Analysen bekrefter at Harstad har en solid og stabil possisjon innen handel i regionen.

Experian anslår en omsetningen i Nordlysparken på 4-500 millioner med en etablering av tradisjonelle storhandelkonsepter. Analyser legger til grund ulike faktorer i markedsområdet som, inntekt, utdanning, hobbyer, kjøpekraft, boforhold, konkurenter mv. Analysen anslår da en etablering av ca 250 nye arbeidsplasser i handelsparken.