Ordføreren ønsker velkommen til Harstad

Du skal nærme deg den langsomt i fra sjøen, sies det i sangen.

Det er Harstad som beskrives. Harstad med Trondeneskirka, Gangsåstoppen og Kaarbøeverkstedet.

Du kan ankomme byen med hurtigruta og hilse på både sør- og nordgående på samme tid, men du kan også komme landeveien, om du vil.

Uansett er du velkommen til Harstad, den kompakte byen. Innenfor en kort radius har vi alt vi trenger for å leve Det gode liv.

Vi har et variert næringsliv og er Nord Norges oljehovedstad. Og i tillegg til å ha noe å leve av, har vi også mye å leve for. Vi har naturen tett innpå med Vågsfjorden, Folkeparken og fjellet. Kulturbyen Harstad har prosentvis flere profesjonelle kulturarbeidsplasser enn de fleste byer i landet.

Enten det er kulturnæringer, oljenæring eller annen næring, så er næringslivet og muligheten for utvikling viktig for byen og kommunen. Byen er bygd på verftsindustrien, vi har tradisjon for industri og næring.

Ikke minst er arealplanlegging en stor og viktig del for å utvikle næringslivet.

Så for at Nordlysparken skal utvikle seg godt, må vi ha store og gode aktører på banen. Kanskje det nettopp er din bedrift?

Velkommen til Harstad!

Med hilsen

Marianne Bremnes

Ordfører

Harstad kommune