Kampfly til regionen

Etter en lang kamp for Evenes flystasjon, ble det hele avgjort torsdag 14. juni; Ørlandet blir Norges nye kampflybase, med en framskutt base på Evenes.

Stortinget fattet i torsdag 14.juni det endelige vedtaket om fremskutt base (QRA) for Norges nye jagerfly skal legges til Evenes. Dette er enda en god nyhet for hele regionen. Det er uklart hvor mye dette vil gi av nye arbeidsplasser, men det er grunn til å tro at det etableres opp mot 100 nye arbeidsplasser.

Tidligere denne uken ble det også klart at Hålogalandsbruen bygges og vil stå ferdig i løpet av 2016 og at kortflyplassen i Narvik legges ned. Det betyr at avstanden til Narvik fra Nordlysparken reduseres til 1 time, og flyforbindelser til/fra Harstad/Narvik lufthavn blir betydelig bedre.

Begge beslutningene er med på å forsterke attraktiviteten til regionen og legger grunnlag for vekst fremover.