Planforslag utlagt til offentlig ettersyn

27.mai ble forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn av Harstad Kommune. Planforslaget skal ligge ute til 9. juli.

Plan og reguleringsarbeidet ventes ferdig sommeren 2011. Gjennom 2. halvår av 2011 og første halvår 2012 er det planlagt bygging av infastruktur i området. Åpning av 1. byggetrinn i Nordlysparken ventes høsten 2013.

Du finner planforslaget på Harstad Kommune sin hjemmeside

Link til forslag om planprogram