Markedsområder Nordlysparken

Illustrasjonen viser kundegrunnlaget kontra kjøretid med utgangspunkt fra Nordlysparken.