Norsk Bransjesenter AS

Norsk Bransjesenter AS ble stiftet høsten 2004 og driver virksomhet knyttet til erverv, utvikling og forvaltning av bransjesentre.

Selskapet er lokalisert i Kristiansund og forvaltes av FG Eiendom.

Ved årsskiftet eide konsernet eiendommer med et samlet utleibart areal på 105.000 kvm.

COOP Norge Eiendom as er majoritetseier i Norsk Bransjesenter as. Sammen med FG gruppen besitter de et bredt nettverk og meget god kompetanse innenfor eiendomsutviklng og forvaltning.

Se www.fgeiendom.no