Siviløkonom Inge Falck Olsen AS

Corpo AS og Barlindhaug-konsernet har i en årrekke samarbeidet om store eiendoms-prosjekter i hele landsdelen. Vi står bak realiseringen av 2 store kjøpesentre i Finnmark (Alta Storsenter og Kirkenes Senter), vi har bygget flere store boligprosjekter i Tromsø og i fjor overleverte vi et nybygg i Bodø bestående av 115 leiligheter, 150 parkerings-plasser, butikksenter og kontorer. Samlet har våre felles prosjekter en økonomisk ramme på over 1 milliard kroner.