Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS er det selskapet i Barlindhaug-konsernet som har ansvaret for eiendomsutvikling og egeninvesteringer. Dette inkluderer investorrollen og ivaretakelse av byggherrefunksjonen både i utviklings- og gjennomføringsfasen.

Prosjektutviklingen skjer både i egen regi og i samarbeid med eksterne partnere.

Se www.barlindhaug.no