H5 Eiendomsutvikling AS

H5 eiendomsutvikling as er en gruppering bestående av eiendomsutviklerne Trond og Jørgen Amundsen fra Bodø. Sammen i selskapet finner du også foretningsmennene Stephen Fu, Terje Andreassen og Raymon Olsen